Matematikte kızlar erkekleri geçti

UNESCO’nun hazırladığı ‘Küresel Eğitim İzleme Raporu’na göre Türkiye’de 4 ve 8’inci sınıfta okuyan kız öğrenciler matematikte erkek öğrencilerden daha başarılı. Okuma becerilerinde ise kız öğrenciler erkeklerden çok daha üstün çıktı. Türkiye’de öğrencilerin yüzde 70’i temel matematik becerilerine sahip. Rapora göre hem dünyada hem de Türkiye’de sistemden çok öğretmene güven duyuluyor.

27 Ekim 2017 Vatan Gazetesi 14. sayfa

İLKER AKGÜNGÖR / VATAN HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) yayınladığı ‘Küresel Eğitim İzleme Raporu’ (GEM Raporu), Türkiye için ilginç verileri gün yüzüne çıkardı. On yıldır Türkiye’de eğitime yönelik çalışmalar yapan ve izleme raporları hazırlayan Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ise GEM Raporunu inceleyerek Türkiye’yle ilgili önemli tespitleri topladı.

Matematikte ve okuma becerilerinde kızlar önde
ERG’nin çalışmasına göre matematik okuryazarlığındaki cinsiyetler arası fark ilkokulda kızların, ortaokul ve lisede ise erkeklerin aleyhine. Okuma becerilerinde ise kız öğrencilerin erkek öğrenciler karşısındaki üstünlüğü her ülkede oldukça belirgin. Rapora göre Türkiye’de hem 4 hem de 8’inci sınıflar düzeyinde ise matematikte kızlar erkeklerden daha başarılı.

Yüzde 30’u temel matematik becerisinden yoksun
GEM raporu matematikte minimum düzeyde beceriye sahip olan öğrenci yüzdesinin ilkokuldan liseye kadar birçok ülkede düşük olduğunu gösteriyor. Güney Afrika, Fas, Kuveyt’in içinde bulunduğu grupta 8. sınıf öğrencilerinin ancak yarıdan azı temel matematik yeterliğine ulaşabildi. Singapur, Kore, Hong Kong’ta öğrencilerin tamamına yakını temel matematik becerilerine sahip. Türkiye’de ise bu oran yüzde 70’te kalıyor. Yani öğrencilerimizin yüzde 30’u temel matematik becerilerinden yoksun olarak yetişiyor.

Engelli öğrenciler okulu bırakıyor
Rapora göre eğitim-öğretimden erken ayrılanların önemli kısmını engelli öğrenciler oluşturuyor. Türkiye’de engeli olduğunu belirten 18-24 yaş arası gençlerin okuldan erken ayrılma oranı yüzde 60’ın üzerinde. Bu rakam 25 Avrupa ülkesi içindeki en yüksek oran olarak dikkat çekiyor.

Öğretmenler söz sahibi değil
Raporda dikkat çekici bir başka bulguya göre Türkiye, öğretmenlerin ders içeriğine karar vermede en az söz sahibi olduğu ülkelerden biri. Öğretmenlerin bu konudaki katılımı 2006’dan 2015’e giderek azaldı. Türkiye’de öğretmenlerin derslerin içeriğine karar verebildiği okulların oranı yüzde 20’nin altında kalırken, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Estonya’da bu oran yüzde 100’e yakın. Analiz edilen 49 ülkenin çoğunda öğretmenlerin müfredata yön verme eğilimi artıyor.

Sisteme değil öğretmene güveniyoruz
Öğretmenlere duyulan güven eğitim sistemine duyulan güvenin üzerinde. Öğretmen çocuğun öğrenmesinde ve mutlu olmasında en önemli aktörlerden biri. GEM raporunda 21 ülke için yapılan değerlendirmeye göre öğretmenlere duyulan güvenin eğitim sistemine duyulan güvenin üzerinde olduğu vurgulanıyor. Türkiye’de, öğretmenlere duyulan güven 10 üzerinden yaklaşık 6,5 iken, eğitim sistemine duyulan güven yaklaşık 4,5’ta kalıyor.

Yeterli öğretim alanı yok
Fiziksel altyapı sorunları dezavantajlı öğrencilerin öğrenim gördüğü okulları daha olumsuz etkiyor. Kolombiya, Kosta Rika, Endonezya, Ürdün ve Meksika’daki ortaöğretim yöneticilerinin yaklaşık yüzde 40’ı altyapı sorunlarının öğretimi olumsuz yönde etkilediğini belirtiyor. Türkiye’de, dezavantajlı öğrencileri olan okul yöneticilerinin yüzde 69’u öğretimin fiziksel altyapı sorunlarından etkilendiğini belirtiyor. Türkiye’deki ilköğretim okulu müdürlerinin yüzde 60’tan fazlası okullarında yeterli öğretim alanı olmamasının öğretimi engellediğini belirtiyor.

Çocuklar sınıflarda üşüyor
Müdürlerin yarıdan fazlası ise okuldaki ısıtma ve soğutma sisteminin öğretimi engellediğini söylüyor. Türkiye her iki konuda da değerlendirilen 13 ülke arasında en yüksek oranlara sahip. ERG ve TEGV’in birlikte yürüttüğü ‘Çocukların Gözünden Okulda Yaşam’ araştırmasına göre ise ilköğretim çağındaki çocuklar arasında okulunun iyi ısınmadığını belirten çocukların oranı ikili öğretim veren okullarda yüzde 41’i buluyor. Yüz yüze görüşmelerde kışın sınıfta çok üşüdüğünü, hatta kabanıyla oturduğunu belirten bir çok çocuk olduğu bildiriliyor.

Özel okullar harcamayı arttırdı
Türkiye’de son yıllarda özel okullarda öğrenim gören çocukların sayısı ve buna bağlı olarak ailelerin eğitim harcaması artıyor. Türkiye’de eğitime yapılan harcamaların gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı yüzde 6’ya yaklaşıyor. Ancak aileler tarafından yapılan harcamalar çıkarıldığında bu oran yalnızca yüzde 4,8’de kalıyor.

27 Ekim 2017 Vatan Gazetesi 1. sayfa

NOT: Haberin 27 Ekim 2017 tarihli Vatan Gazetesi’nde yayınlanan hali buradan (http://www.gazetevatan.com/matematikte-kizlar-liseye-kadar-onde-1113685-egitim/) okunabilir.

Bir Cevap Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.